Kurzy pre škôlkarov a deti na základnej škole

V BrainyJAM Trenčín učíme angličtinu už od skorého veku.

V ponuke máme skupinové kurzy angličtiny pre škôlkarov ako aj deti na základných školách. Pre deti na ZŠ ponúkame aj individuálne kurzy angličtiny a nemčiny.

Pre škôlkarov máme v ponuke dva kurzy angličtiny. Prvý kurz Cookie and Friends “A” je určený pre menšie detičky (4-5 rokov). Druhý kurz Cookie nad Friends “B” je pre väčšie detičky – predškolákov (5-6 rokov). Pri oboch kurzoch sa angličtina vyučuje pútavým a zábavným spôsobom, aby si deti vytvorili k cudziemu jazyku pozitívny vzťah – na hodinách sa deti učia, spievajú, hrajú anglické hry zamerané na rôzne témy, a osvojujú si tak angličtinu ešte pred nástupom do prvého ročníka. 

 

Skupinové kurzy angličtiny pre deti na 1. stupni základných škôl sú lektormi vedené zaujímavou a kreatívnou formou. Ide o systematický druh štúdia, čo znamená, že učivo je navrhnuté na viac rokov.

Kladieme veľký dôraz na to, aby sa pre všetkých študentov stal cudzí jazyk prirodzený. S deťmi vymýšľame more aktivít, veľa komunikujeme, tvoríme, hráme sa a na hodinách si užijeme veľa zábavy. Deti zaraďujeme do skupín podľa ročníka, veku a skúseností dieťaťa s jazykom.

 

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl máme v ponuke skupinové kurzy angličtiny v rôznych úrovniach. Pre zaradenie do správnej úrovne sa riadime testovaním, ale aj doterajšími skúsenosťami Vašich ratolestí s cudzím jazykom.

Počas hodín prebúdzame a trénujeme ušká detí BRAINY metódou, aby si osvojili jazyk čo najrýchlejšie. Ďalej precvičujeme slovnú zásobu, gramatiku, písanie a v neposlednom rade komunikáciu v cudzom jazyku.

Okrem skupinových kurzov poskytujeme deťom na ZŠ aj individuálne kurzy.