fbpx

Kurzy pre škôlkarov a deti na základnej škole

V BrainyJAM Trenčín učíme angličtinu už od skorého veku.

V ponuke máme skupinové kurzy angličtiny pre škôlkarov ako aj deti na základných školách. Pre deti na ZŠ ponúkame aj individuálne kurzy angličtiny a nemčiny.

Pre škôlkarov máme v ponuke dva kurzy angličtiny. Prvý kurz Cookie and Friends “A” je určený pre menšie detičky (4-5 rokov). Druhý kurz Cookie nad Friends “B” je pre väčšie detičky – predškolákov (5-6 rokov). Pri oboch kurzoch sa angličtina vyučuje pútavým a zábavným spôsobom, aby si deti vytvorili k cudziemu jazyku pozitívny vzťah – na hodinách sa deti učia, spievajú, hrajú anglické hry zamerané na rôzne témy, a osvojujú si tak angličtinu ešte pred nástupom do prvého ročníka. Veľmi obľúbenou súčasťou hodín sú aj kreatívne dielničky, pri ktorých sa Vaše ratolesti nielen zabavia, ale sa aj naučia či zopakujú anglické slovíčka. Oslavujeme spolu Halloween, Mikuláša, Vianoce, Veľkú noc…a porovnáme si jednotlivé zvyky na Slovensku a v anglicky hovoriacich krajinách.Skupinové kurzy angličtiny pre deti na 1. stupni základných škôl sú lektormi vedené zaujímavou a kreatívnou formou. Ide o systematický druh štúdia, čo znamená, že učivo je navrhnuté na viac rokov.

Kladieme veľký dôraz na to, aby sa pre všetkých študentov stal cudzí jazyk prirodzený. S deťmi vymýšľame more aktivít, veľa komunikujeme, tvoríme, hráme sa a na hodinách si užijeme veľa zábavy. Deti zaraďujeme do skupín podľa ročníka, veku a skúseností dieťaťa s jazykom.

 

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl máme v ponuke skupinové kurzy angličtiny v rôznych úrovniach. Pre zaradenie do správnej úrovne sa riadime testovaním, ale aj doterajšími skúsenosťami Vašich ratolestí s cudzím jazykom.

Počas hodín prebúdzame a trénujeme ušká detí BRAINY metódou, aby si osvojili jazyk čo najrýchlejšie. Ďalej precvičujeme slovnú zásobu, gramatiku, písanie a v neposlednom rade komunikáciu v cudzom jazyku.

Okrem skupinových kurzov poskytujeme deťom na ZŠ aj individuálne kurzy.

Translate »